Εγκατάσταση στην Σερβία

Η 81η έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Σερβία ήταν ιδιαιτερα πετυχημένη για την εταιρεία μας. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το video Και τις εικόνες από την εγκατάσταση για πώληση που κάναμε κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Η εγκατάσταση και η εκπαίδευση των χειριστών του μηχανήματος έγινε με την πολύτιμη βοήθεια της αντιπροσώπου εταιρείας μας FIBA DOO.