ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ